Åsa & Lars -  Arvidsson Special

Pierina

Musik: Evert Taube

Karnevalpolka

Musik: Buccalossi

Schottis efter Hjalmar Krantz, Motala

Musik: Hjalmar Krantz

Hammarforsens brus

Musik: Albert Brännlund

Prelude for two accordions

Musik: Tony Mergel & Boris Borgstrøm